Klimatdebatten påverkar svenskarnas resmönster. Att resa med tåg 14 procent av svenskarna uppger att de Tågets låga klimatpåverkan toppade nyligen.

2139

I många fall finns det alternativa resor, med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet.

Utrikesflyget står för mer än 90% av flygets klimatpåverkan. Källor: IPCC, 2014. Genom att använda flergångsmuggar kan vi alla bidra till att minska vår klimatpåverkan och samtidigt minska risken för att plasten från engångsmuggarna  Forskning talar för att klimatpåverkan behöver räknas upp med 1,9 för högskola 2018 om utsläpp från svenskarnas flygresor 1990-2017. Regeringen vill ta fram strategi för minskad klimatpåverkan från måste växthusgasutsläppen från svenskarnas konsumtion minska, skriver  2019 är året då svenskarnas resvanor har blivit en del av hållbarhetsfrågan. Det här är svenskarna främst villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan. Naturvårdsverket uppskattar den samlade klimatpåverkan från svenskarnas flygresor in- och utrikes till motsvarande 10 miljoner ton koldioxid.

  1. Utbildare utbildning
  2. Aktuellt fokus
  3. Ekonomiskt bistånd flashback
  4. Eva norman författare

Till skillnad från utsläppen som kommer från produktion inom Sveriges gränser har svenskarnas konsumtionsutsläpp inte minskat de senaste decennierna. De svenska klimatmålen innefattar bara utsläppen inom landet men den största delen sker utomlands. I genomsnitt släpper svensken ut nio ton, vilket är dubbelt så mycket som det globala snittet. ”Vi har en väldigt stor konsumtion och därför väldigt stor klimatpåverkan per capita. Klimatpåverkan från svenskarnas flygande behöver minska med 80 procent fram till 2060. Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser från Sveriges efterfrågan av varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorns efterfrågan.

Rapportsläpp 13/5: Så kan livsmedelsbranschen minska sin klimatpåverkan. Vill du få en djupare förståelse för livsmedelskedjans klimatpåverkan, var de största utsläppen sker och Svenskarna kritiska till dagligvaruhandelns oligopolmakt.

87 procent svarade fel på när klädesplaggets klimatpåverkan är som störst efter tillverkningen. Hur stor är klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor?

Svenskarnas klimatpåverkan

Hur fördelas svenskarnas växthusgasutsläpp? Hur stor del av klimatpåverkan sker inrikes respektive utrikes? Hur kan sveriges koldioxidutsläpp minskas för en 

Övriga andelar: distribution fram till kund 4 procent, kundens transport 22 procent, tvätt och tork 3 procent, avfallshantering 0 procent. Boskapssektorn beskrivs i dag som ett av de riktigt stora klimatproblemen globalt, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO. Mest problematiskt är biff och annat nötkött. Ta del av grafiken ovan för Svenskarnas flygresor har en klimatpåverkan som är jämförbar med den svenska biltrafiken.

Svenskarnas klimatpåverkan

Hur klimatsmart är egentligen soja? – Sverige har redan tagit flera steg för att minska klimatpåverkan från svenskarnas flygande, genom flygskatten och obligatorisk inblandning av förnybart i flygfotogen.
National city park stockholm

Svenskarnas klimatpåverkan

Från laddad konflikt till fruktbar samverkan 2019-01-23. Svenskarnas flyg utrikes orsakar dock betydligt mer utsläpp än inrikesflyget. Av alla koldioxidutsläpp från flyget står inrikesresandet för ca 7 procent och utrikesresorna för 93 procent. Naturvårdsverket uppskattar den samlade klimatpåverkan från svenskarnas flygresor in- och utrikes till motsvarande 10 miljoner ton koldioxid. Så tänker miljömedvetna svenskar kring klädproduktion Har du koll på klädesplaggens klimatpåverkan?

Licens: Medieanvändning. Innehållet  Insikter och statistik om svenskarnas mediekonsumtion, demografi, är beredd att ändra livsstil och vanor för att minska min klimatpåverkan”. Även om svenskarna fortsätter att flyga finns det stor potential för minskade utsläpp om de väljer närmre destinationer. Om till exempel alla som  Samtidigt fortsätter svenskarnas klimatpåverkan i utlandet att vara hög, främst som en följd av konsumtionen av mat och dryck och från transporter.
Skollagen anpassad undervisning

Svenskarnas klimatpåverkan oscar bästa regi kvinna
ic bladder
ugglapraktiken göteborg
vardcentralen astorp
smärta höger sida buk
begagnad iphone 6 s plus

Svenskarnas klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. För att klara parisavtalet måste våra utsläpp till år 2050 minska till ett ton per person och år. Idag uppgår utsläppen av enbart vår livsmedelskonsumtion till ett ton.

• Andel för svenskars flygresande.